PHẬT GIÁO GIA LAI: CHÙA MỸ THẠCH TỔ CHỨC TU BÁT QUAN TRAI GIỚI CHO PHẬT TỬ TẠI GIA.

Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2018 nhằm ngày 13 tháng 9 năm Mậu Tuất, hơn 100 Phật tử tại gia về tham dự khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Mỹ Thạch ( Thị Trấn Chư Sê - Huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai ).

Đ Đ Thích Quảng Phước trú trì Chùa Mỹ Thạch đã truyền giới tướng và hướng dẫn Phật tử phát nguyện thọ trì Tám giới. Tại khóa tu các Phật tử đã chí thành phát nguyện lãnh thọ và giữ gìn các giới vừa được trao truyền và thọ trì Kinh chú, phát lòng từ bi trong một ngày một đêm thực hành hạnh xuất gia, trong sáu thời đi, đứng, nằm, ngồi điều nguyện giữ trọn giới pháp mà mình đã thọ nhận.

Sau khi tác lễ truyền giới xong, các Phật tử được hướng dẫn tụng Kinh, niệm Phật kinh hành và cử hành nghi thức Quá Đường.

Buổi chiều, các giới tử được nghe Đ Đ Thích Quảng Phước chia sẽ Phật pháp với chủ đề " Cảnh giới Cực Lạc Tây Phương và ứng dụng trong cuộc sống tu tập" qua tiểu bộ Kinh A DI ĐÀ. Trong buổi pháp thoại Đại Đức nhấn mạnh về việc đọc tụng Kinh điển của các Phật tử không nên chấp trước vào các bộ Kinh hay các pháp môn của mình hay người tu tập đúng sai, mà hãy xem các bộ Kinh ấy như là một vị thuốc quý khéo chữa bệnh của tất cả chúng sinh, không nên dính mắc phân biệt Kinh này hơn Kinh kia và pháp môn này hơn pháp môn kia. Vig dính mắc, chấp trước sẽ đoạn mất thiện căn và phước đức của bản thân mình trên con đường tìm cầu giải thoát đạt được an lạc.