BAN CHUYÊN MÔN

Kỷ năng xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo

BAN CHUYÊN MÔN
Lợi nhuận, trục lợi gây nên sự khủng hoảng truyền thông Phật giáo, một bộ phận kẻ xấu đã tận dụng khai thác ở lĩnh vực mạng xã hội với hình thức cá nhân tham gia mạng xã hội, tự do phát tán những hình ảnh thiếu chân thật mang tính chất xuyên tạc.

Xem thêm

Ban Từ Thiện GHPG tỉnh Gia Lai cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung

BAN CHUYÊN MÔN TIN TỨC
Ngày 11 tháng 11 năm 2017, Ni trưởng Hạnh Nguyện - Trưởng PBNG kiêm Trưởng Ban Từ Thiện GHPG tỉnh Gia Lai cùng Chư Ni đã có chuyến viếng thăm và cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung tại tỉnh Phú Yên.

Xem thêm

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện

BAN CHUYÊN MÔN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC BAN TRỊ SỰ PG TỈNH LỊCH SỬ PHẬT GIÁO LUẬN ĐIỂN
Qua 75 năm hiện diện ở đời, với 52 hạ lạp, Hòa thượng đã tận tụy vì Đạo pháp và Dân tộc. Với trí huệ trong sáng, đức hạnh cao vời, Hòa thượng đã để lại nhiều tiếng thơm cho đạo và cho đời, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng Giáo hội vững bền, đất nước phồn vinh, góp phần đưa Đất nước.

Xem thêm