Tin tức

Phật Giáo Gia Lai: Chùa Mỹ Thạch Làm Lễ Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát và Cầu Siêu Tại Nghĩa trang Thị Trấn Chư Sê

TIN TỨC
Phật Giáo huyện Chư Sê Tổ Chức Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng và Lễ Cầu Siêu Các Anh Linh, Chư Hương Linh, Vong Linh.

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Chư Sê Ký Kết An Toàn Giao Thông

TIN TỨC
Công an huyện Chư Sê ký kết kế hoạch phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Chùa Mỹ Thạch Phát Quà Cho Học Sinh Nhân Ngày Khai Giảng Năm Học 2023 -2024

TIN TỨC
Chùa Mỹ Thạch Phát Quà cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học 2023 - 2024

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Ban Nghi Lễ Phật Giáo Gia Lai Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan và Lễ Cầu Siêu Anh Linh Anh Hùng Liệt Sĩ

TIN TỨC
Ban Nghi Lễ Phật Giáo Gia Lai Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan và Lễ Cầu Siêu Anh Linh Anh Hùng Liệt Sĩ

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Ban Nghi Lễ Phật Giáo Tỉnh Gia Lai Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567 và khai Đàn Kỳ Siêu

TIN TỨC
Ban Nghi Lễ Phật Giáo Tỉnh Gia Lai Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2567 và khai Đàn Kỳ Siêu

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Chùa Phước Viên Tổ Chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023.

TIN TỨC
Chùa Phước Viên Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023.

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Chùa Mỹ Thạch Phát Quà Từ Thiện Mùa Vu Lan Báo Hiếu

TIN TỨC
Chùa Mỹ Thạch Phát quà từ thiện Mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023.

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Chùa Bửu Minh Tổ chức Đại Lễ Vu Lan Và Phát Quà Từ Thiện

TIN TỨC
Chùa Bửu Minh tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023 và Phát Quà từ thiện.

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Ban Nghi Lễ Phật Giáo Tỉnh Gia Lai chuẩn bị công tác tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và Lễ cầu Siêu

TIN TỨC
Ban Nghi Lễ Phật Giáo Tỉnh Gia Lai Chuẩn bị cho Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023 VÀ Lễ cầu Siêu , Tại Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên tỉnh Gia Lai.

Xem thêm

Phật Giáo Gia Lai: Ban Từ Thiện Phật Giáo Tỉnh Phát Quà Từ Thiện mùa Vu Lan Báo Hiếu

TIN TỨC
Ban Từ Thiện Phật Giáo Tỉnh Gia Lai Phát Quà Từ Thiện Mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2567 - DL. 2023

Xem thêm