TU TRONG BẬN RỘN

TU TRONG BẬN RỘN

Bạch thầy con xin hỏi:
Đời con lắm mối ưu phiền
Vai con nặng ghánh bạc tiền mưu sinh
Đời con sóng nước linh đinh
Thời gian đâu rãnh tụng kinh tu thiền?
Thầy:
Con ơi ! Trong kiếp nhân sinh
Nếu con biết sống giúp mình thảnh thơi
Ở đời lắm chuyện phải bơi
Nếu không biết đạo buông lơi theo tà
Tránh đi khổ não ta bà
Giữ thân, miệng ý thật thà tịnh thanh
Ở đời lắm chuyện phân tranh
Nếu mình tu phật nghĩ lành cho xong
Ở đời nếu muốn Thong dong
Tránh xa nghiệp ác, tâm không ưu sầu
Bôn ba mưa nắng dãi dầu
Thì tu niệm phật là câu kinh vàng
Phật dạy cho kẻ đa mang
Trước tiên tu chợ, mới sang tu chùa
Đời con mưa nắng bốn mùa
Sống cho nhân nghĩa là bùa bình an
Mai này có lộc “trời ban”
Thì con giúp kẻ gian nan khốn cùng
Bớt đi chút ít tiệc tùng
cúng dường bố thí việc mừng cho con
Tin phật con phải sắt son
Ăn năn nghĩ thiện hao mòn tội xưa
Ngày dùng ba buổi sáng trưa...
Nhưng mà hơi thở đong đưa tối ngày
Nên con phải nhớ lời thầy
Thở vào thư thả, thở ra an lành
Con ơi cố gắng sẽ thành
Niệm Di Đà Phật! muôn phần an vui.

Đêm trăng rằm tháng 10
Quang Hướng