Phật Giáo Gia Lai: Vu Lan Mùa Dịch Bệnh.

 Vu Lan Mùa Dịch Bệnh.

Mẹ ta là đất là trời
Bao dung tất cả một đời vì con
Mẹ luôn giữ tấm lòng son
Vì đàn con dại vuông tròn trước sau
Những ngày mẹ yếu mẹ đau
Ho ran nát ngực bạc đầu khóc đêm
Mong con cuộc sống êm đềm
Mong con hạnh phúc, đua chen làm gì
Mong con luôn nhớ từ bi
Hiếu sinh tạc dạ nghĩa nghì đền ơn
Tử sinh, sinh tử xoay tròn
Sài Gòn dịch bệnh con mòn ước mơ
Vu Lan giãn cách trông chờ
Lời kinh siêu độ hai bờ chia xa
Cõi đây cõi khổ Ta Bà
Chắp tay khấn nguyện Phật Đà Như Lai.

——————
Ngày 10/08/2021
Thích Giác Tâm