Phật Giáo Gia Lai: Trang nghiêm lễ tưởng niệm lần thứ 21 cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc.

Ngày 21/3/2022 (nhằm ngày 19/2 năm Nhâm Dần), tại Tịnh xá Ngọc Phúc (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ tỉnh Gia Lai đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 21 Đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc - Nguyên Trưởng Giáo đoàn III viên tịch.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm hệ phái, Phó BTS GĐ III; TT. Thích Giác Pháp - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phụng cùng chư Tôn đức Tăng Ni trực thuộc Giáo đoàn, trụ trì các tự viện trong địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Ban tổ chức đã tác pháp cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni dâng hương và nhiễu tháp của Cố Trưởng lão trong khuôn viên Tịnh xá.

Đồng thời, nhân ngày Khánh đản Đức Bồ tát Quán Thế Âm, chư Tôn đức cũng đã đối trước tôn tượng Bồ tát tại Quan Âm các và xưng niệm danh hiệu để cầu mọi sự an lạc, phúc lành đến khắp pháp giới chúng sanh.

Tiếp đó, chư Tôn thiền đức quang lâm vào chánh điện thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm lần thứ 21 Đức Trưởng lão HT. Thích Giác Phúc - Nguyên Trưởng Giáo đoàn III viên tịch.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư Tôn đức và Phật tử được lắng nghe Hòa thượng chứng minh cung tuyên và tóm lược tiểu sử cuộc đời của Trưởng lão HT. Thích Giác Phúc. Hòa thượng đã có lời sách tấn khuyên nhắc hàng đệ tử và hậu học cố gắng nương theo những công hạnh, sự tu tập và quá trình hành đạo của Trưởng lão Hòa thượng. Từ đó hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Trưởng lão và cũng như của chư Tổ khi còn sinh tiền đã nghiêm mật hành trì giáo pháp, hạnh nguyện độ tha, xây dựng Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Giác Min Tin.