Phật Giáo Gia Lai: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

 
Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.