Phật Giáo Gia Lai: Lễ Nhập Kim Quan Cố Hòa Thượng Thích Quảng Cố

19h00 ngày 15/5/2020 (23/4 Canh Tý) tại chùa Bửu Thắng ( 04 Sư Vạn Hạnh - Tp. Pleiku/ Gia Lai) Ban Tổ chức Tang Lễ và môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ Nhập Kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Quảng Cố. 
Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Từ Hương - Thành viên HĐCMTƯ, chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Trí Thạnh- Thành viên HĐCMTƯ, chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Quảng Xả - Phó chủ tịch HĐTSTƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Kon Tum; HT. Thích Nguyên Phước - Uy viên Thường Trực HĐTSTƯ, Trưởng BTS PG Bình Định; HT. Thích Thanh Liên - Chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Thông Đạt -Chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Giác Thành - Chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Từ Vân - Uy viên HĐTSTƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni.
Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã niêm hương bạch Phật, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc; HT. Thích Thanh Liên đã sái tịnh kim quan, sái tịnh nhục thân cố Hòa thượng.
Trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng hòa cùng tiếng niệm Phật nhất tâm của Đại chúng, chư Tôn đức đã cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng nhập kim quan; môn đồ Pháp quyến thọ tang báo đáp Ân Sư.

 
Một số hình ảnh ghi nhận được: 

 
Tin : Ban TTTT PG Gia Lai