Phật Giáo Gia Lai: Lễ Hằng Thuận Tại Chùa Vạn Phật

Sáng  ngày 22 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 27 tháng 11 năm Kỹ Hợi, tại chùa Vạn Phật đã trang nghiêm tổ chức lễ hằng thuận đôi bạn trẻ: Phan Duy Thanh – pháp danh Vạn Bình và Nguyễn Thị Bích Hạnh - pháp danh Nhựt Phúc.
Trước khi chính thức cử hành lễ hằng thuận, Đại Đức trụ trì cùng chư tôn đức và toàn thể đại chúng đã thành kính làm lễ niệm hương bạch Phật.

Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Đại Đức trụ trì Thích Đồng Giải, chư tôn đức Tăng Ni cùng với sự tham dự của họ hàng hai bên và đoàn sinh GĐPT trong Thành Phố, đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng.

Trong buổi lễ hằng thuận ngày hôm nay, đại chúng vô cùng vui mừng bởi Phan Duy Thanh và Nguyễn Thị Bích Hạnh đều là Thanh niên Phật tử. Các bạn trẻ đã gặp nhau và cảm mến nhau trong những ngày cùng tu tập dưới chốn già lam, cùng học tập Giáo lý của Đức Thế Tôn.

Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, đôi bạn trẻ đã được Đại Đức trụ trì và chư Tăng tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền Ngũ Giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại.

Tân lang tân nương đã được lắng nghe Đại Đức trụ trì Thích Đồng Giải giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sanh và ý nghĩa đôi nhẫn cưới. Đại Đức khuyến tấn đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Đôi bạn trẻ đã đối trước chư Tôn đức phát nguyện trọn đời chung sống bên nhau và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
 
 

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.