Phật Giáo Gia Lai: Lễ Hằng Thuận Tại Chùa Bửu Thắng ( Phú Thiện)

          Sáng  ngày 28 tháng 07 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 6 năm Canh Tý, tại chùa Bửu Thắng ( Huyện Phú Thiện) đã trang nghiêm tổ chức lễ hằng thuận đôi bạn trẻ: Trần Quốc Hải – pháp danh Đức Dương và Lê Thuỵ Ngọc Anh - pháp danh Đức Tú.
Trước khi chính thức cử hành lễ hằng thuận, Hoà thượng Thích Thanh Liên- Chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; Đại Đức Thích Đồng Giải - Trưởng Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai, Trụ trì chùa Vạn Phật; Sư Cô Thích Nữ Quảng Như - Trụ Trì chùa Bửu Thắng ( Phú Thiện) cùng chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đã thành kính làm lễ niệm hương bạch Phật.
Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Hoà Thượng Chứng Minh, chư tôn đức Tăng Ni cùng với sự tham dự của họ hàng hai bên và đông đảo nam nữ Phật tử, đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng.
Trong buổi lễ hằng thuận ngày hôm nay, đại chúng vô cùng vui mừng bởi Trần Quốc Hải và Lê Thuỵ Ngọc Anh đều là Thanh niên Phật tử. Các bạn trẻ đã gặp nhau và cảm mến nhau trong những ngày cùng sinh hoạt Phật Pháp dưới chốn già lam, cùng học tập Giáo lý của Đức Thế Tôn.
Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, đôi bạn trẻ đã được Hoà Thượng Chứng minh và chư Tăng tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền Ngũ Giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại.
Tân lang tân nương đã được lắng nghe Đại Đức Thích Đồng Giải giảng giải về ý nghĩ lễ Hằng thuận. Sau đó được Hoà Thượng dạy về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sanh và ý nghĩa đôi nhẫn cưới. Hoà Thượng khuyến tấn đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. 
Đôi bạn trẻ đã đối trước chư Tôn đức phát nguyện trọn đời chung sống bên nhau và xây dựng gia đình hạnh phúc. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của đôi bạn trẻ, hai bên gia đình và toàn thể đại chúng.
  
Ban TT-TT PG Tỉnh Gia Lai