Phật Giáo Gia Lai: Hoà Thượng thượng Quảng hạ Cố Tân Viên Tịch


CÁO PHÓ
Môn Đồ Pháp Quyến Chùa Bửu Thắng thành kính báo tin:


Hoà Thượng thượng Quảng hạ Cố
Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Quảng Cố đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 00h00 phút, ngày 15/05/2020 (nhằm ngày 23/04/ Canh Tý) tại chùa Chùa Bửu Thắng -04a Sư Vạn Hạnh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Trụ thế: 87 năm, Hạ lạp: 56 năm
Lễ Nhập Kim Quan lúc 19h00' ngày 23 tháng 04 năm Canh Tý (15/05/2020)
Lễ Cung Tiến Kim Quan Hỏa Táng (Đài hỏa táng Nha Trang) lúc 8h00' ngày 26 tháng 04 năm Canh Tý (18/05/2020).
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Ngũ Thế, Thiên Trúc Đường Thượng,Tăng trưởng lão Chùa Bửu Thắng, Húy thượng Quảng hạ Cố, tự Trí Huệ, hiệu Tâm Thông Hòa Thượng Giác Linh, Cao Đăng Phật Quốc.
Nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Thượng Phẩm.

                                                                                                                                                               
NAY CÁO PHÓ
TM. TÔNG MÔN PHÁP QUYẾN


ĐỆ TỬ: THÍCH NHUẬN TOÀN