Phật giáo Gia Lai: ĐÊM HOA ĐĂNG MỪNG VÍA ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ.

    Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì những hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà mà khai thị pháp môn Niệm Phật để chỉ dạy cho chúng sanh chuyển thân và tâm trở về bản thể thuần khiết nhất của con người. Pháp môn này được hiểu đơn giản là người tu chỉ cần nhất tâm trì niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, gọi là lục tự Di Đà thì khi mệnh chung sẽ được vãng sanh về cõi Tịnh độ để tiếp tục con đường tu tập giải thoát.


Nhằm giúp cho hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ hiểu sâu hơn lễ vía đức Phật A Di Đà, BTSPGVN Tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chùa Vạn Phật do Đại đức Thích Đồng Giải - Trưởng Ban TT-TT PG tỉnh Gia lai - Trú trì Chùa Vạn Phật, Tp. Pleiku đã tổ chức khóa chuyên tu niệm Phật 3 ngày từ ngày mùng 10 đến ngày 12/11 năm Kỷ hợi  và đêm hội hoa đăng Mừng khánh đản Đức Phật A-Di-Đà.

 


Đức Phật A Di Đà là Giáo chủ cõi Tây-phương Cực-Lạc. Ngài phát 48 đại nguyện mục đích trang nghiêm cõi nước và hạnh nguyện độ sanh, cứu giúp chúng sanh trong Thế-giới Ta-bà thoát khỏi những ràng buộc dòng đời khổ lụy, hướng về thế giới an lành”.
   Buổi chiều trước khi diễn ra lễ hội hoa đăng,Đại đức trụ trì đã chia sẻ đến hành giả khóa tu về 48 Đại nguyện của Đức Phật A-Di-Đà. Đại đức nhấn mạnh:“

Trong lời nguyện thứ hai mươi Ngài phát nguyện:“Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu của con, để lòng nhớ nghĩ đến nước con, tu trồng các công đức, dốc lòng hồi hướng, cầu sinh về cõi nước con mà không được vừa lòng thì con chẳng trụ ở ngôi Chánh-Giác”.Chúng ta tìm hiểu về danh nghĩa và sự tích của Ngài để mỗi khi đến chùa niệm Nam mô A Di Đà Phật ta có thêm niềm tin và cải hóa tự thân từ Thân-Khẩu-Ý và nhờ đó công đức niệm Phật sẽ mau chóng thành tựu.
Vào lúc 18h cùng ngày là lễ Hội Hoa Đăng.

   Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có:  HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM Trung ương - Chứng minh BTS Phật Giáo tỉnh Gia Lai; HT. Thích Thanh Liên - Chứng minh BTS Phật Giáo tỉnh Gia Lai, H.T . Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích Tâm Mãn - Ủy viên HĐTS - Phó trưởng Ban Thường trực BTS tỉnh Gia Lai; cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh, Ban Thường trực BTS PG tỉnh; chư Tôn đức các BTS huyện, thị xã, Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá toàn tỉnh và đông đảo tín đồ Phật tử đồng về tham dự.

    Sau diễn văn khai mạc do Đại đức Thích Đồng Giải tuyên đọc. Chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Gia lai hiệp cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã niệm Hương bạch Phật, H.T Thích Trí Thạnh đã truyền Đăng từ ánh sáng nơi ngọn Đèn Phật đến Chư Tôn Đức Tăng Ni,tiếp tục truyền ngọn đền chánh pháp đến từng hành giả tham dự khóa lễ, mong rằng ngọn đền chánh pháp sẻ soi rọi cho hàng Phật tử hiểu sâu giáo lý Đức Phật,chọn cho mình lối đi tỉnh thức trên lộ trình giác ngộ giải thoát.

   Tiếp theo là thời khóa tĩnh lặng cùng hướng nguyện Thế giới hòa bình,chúng sanh an lạc

  TT. Thích Tâm Mãn - Ủy viên HĐTS - Phó ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã thay mặt cho Chư Tôn Đức lãnh đạo có đôi lời pháp nhũ đến hội chúng: “Kinh Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêm là bộ kinh nói về phương pháp niệm Phật. Phương pháp tu của Tịnh Độ tông gồm có : Tự lực và Tha lực.
Một lòng Hướng về cõi Tịnh Độ, một lòng quán sát, nhớ cõi Tịnh độ trang nghiêm, một lòng lễ bái A Di Đà Phật và một lòng ca ngợi cúng dường Phật Di Đà.Chuyển hóa Thân-Khẩu-Ý một lòng sống trong tỉnh giác.Đó là quí vị đang thực hành Tín-Hạnh-Nguyện.

Thường năm đến ngày 17 tháng 11 âm lịch Phật tử chúng ta làm lễ vía của Đức Phật Di Đà. Trong khi gần lâm chung và khi đưa tang hoặc khi cúng lễ thường niệm danh hiệu của Ngài là hiệu THANH TỊNH để trừ những tạp niệm, chuyển đổi cảnh đời ô trược thành cảnh giới thanh tịnh sáng suốt như cảnh giới Cực lạc. Nhân ngày vía của Đức Di Đà. Chúng ta cầu mong mọi người thân tâm được an lạc, được hạnh phúc. Cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới không còn lầm lạc, oán ghét, khổ đau, chia rẽ... Chúng ta hợp sức và đoàn kết lại đề mọi người được an vui trong ánh hào quang nhiệm màu của Đức Phật Di Đà”.

 Cuối cùng là đạo Từ của HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM Trung ương - Chứng minh BTS Phật Giáo tỉnh Gia Lai. HT đã tán thán công đức của Đại đức trụ trì và phật tử gần xa đã nổ lực tổ chức đêm Hội Hoa đăng vô cùng trọng thể, Ngài còn nhắc nhở chư Tôn Đức Tăng Ni khi hướng dẫn Phật tử tu học, Niệm Danh Hiệu Đức Phật A-Di-Đà cần đầy đủ câu Lục Tự NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT chứ không chỉ A-DI-ĐÀ PHẬT vì thiếu 2 từ NAM MÔ là thiếu sự Cung Kính”.

    Buổi lễ hoàn mãn vào lúc 21h cùng ngày giữa cái rét 14 độ của Phố núi Gia Lai, nhưng ai nấy đều vô cùng hoan hỉ.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ngọc chơn-Thiện Ngộ Ban TT-TT Tỉnh Gia Lai.