Phật Giáo Gia Lai: Chùa Văn Thù (Ia Grai) làm lễ tưởng niệm 2 năm ngày viên tịch của Hòa thượng khai sơn thượng Từ hạ Hương

Sáng nay 28/4/2023 ( nhằm ngày 9/3/Quý Mão), Đại đức Thích Quang Trường – Trụ trì chùa Văn Thù (Ia  Grai), cùng môn đồ Pháp quyến trang nghiêm làm Lễ tưởng niệm 2 năm ngày viên tịch của Hòa thượng khai sơn thượng Từ hạ Hương.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Thông Đạt, HT.Thích Giác Thành, HT.Thích Giác Tâm – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Tâm Mãn – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Trí Thanh – Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Giác Hiền – Phó Trưởng ban, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai, cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử đồng về tham dự.

Được biết ngôi chùa Văn Thù, được cố Hòa thượng khai sơn và đặt tên. Hiện nay, do Đại đức Thích Quang Trường trông coi và hướng dẫn đạo tràng tu tập. Hiện tại, ngôi chùa vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và ngày càng hoàn thiện từng ngày.


Để tưởng nhớ đến ân thầy tổ, nhân ngày Lễ tưởng niệm 2 năm ngày viên tịch của Hòa thượng bổn sư.

 

Đại đức trụ trì cùng quý Phật tử bổn tự, đã thiết lễ cúng dường trai Tăng cầu nguyện: “ Nguyện giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh, nguyện cho kẻ âm được siêu, người dương thảnh thới”, cũng như dâng lên những thành tựu đạt được cho đến hôm nay đối trước giác linh Hòa thượng chứng minh.

Hòa thượng Thích Thông Đạt, thay mặt chư tôn thiền đức Tăng Ni có vài lời đạo từ trong lễ tưởng niệm: “Suốt một đời, Hòa thượng sống hết sức dung dị, nhu hòa. Ngài không phải là Pháp sư, nhưng đời sống của Ngài là một bài pháp vô tận, Ngài không phải là Gia trì sư nhưng việc làm của Ngài luôn lợi lạc cho bao người, Ngài luôn hết lòng phụng sự Tam Bảo, nên hạt giống Bồ Đề luôn giữ trọn trong tâm. Từ hàng giáo phẩm Tăng Ni, đến các vị sơ cơ tân học đều quý mến đức hạnh của Ngài. Không những thế, nhân dân Phật tử xa gần đều kính Ngài là bậc chân tu đức hạnh và là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo”.

Kết thúc chương trình tưởng niệm là lời cảm tạ và tri ân .

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:Ban TT-TT PG Gia Lai