Phật Giáo Gia Lai: Chùa Mỹ Thạch (Chư Sê) cúng dường các trường hạ tỉnh Gia Lai nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2568 - DL. 2024.

  

Cúng dường trường hạ mùa An cư là cơ hội để Phật tử tại gia gieo trồng phước duyên. Sáng ngày 6/7/2024 (nhằm ngày 1/6/ Giáp thìn), được sự hướng dẫn của chư Tôn đức: Đại Đức Thích Quảng Phước, phó BTS, trưởng BHP PG tỉnh Gia Lai, Trưởng BTS PG H. Chư Sê trú trì chùa Mỹ Thạch, ĐĐ.Thích Nhuận Quy, đã hướng dẫn hàng Phật tử cúng dường các trường hạ trong tỉnh Gia Lai.

Trên tinh thần hộ trì Tam Bảo, đối trước Tam Bảo trang nghiêm, dưới màu huỳnh Y giải thoát của chư Tôn đức các điểm an cư, ĐĐ. Thích Quảng Phước, thay lời Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường các trường hạ Tịnh xá Ngọc Phúc,  Chùa Bửu Sơn,Thiền Viện Trúc Lâm Tây Nguyên, TP. PLeiku.Cúng dường An cư Kiết hạ là một việc làm thiết thực, tiếp sức cho việc hoằng dương chánh pháp, thể hiện tinh thần phụng sự của người Phật tử đối với Tăng bảo, cũng là cơ hội tốt cho chúng sanh gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước màu mỡ, cho tự thân mỗi người phát tâm cúng dường được an lạc và hạnh phúc dài lâu.
Được biết trước đó Đ Đ Thích Quảng Phước đã hướng dẫn hàng Phật tử hành trình tâm linh, thăm quan Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu... cúng dường Chùa Vân Sơn (Chùa Núi Một) thọ trì Kinh Tạng hồi hướng cho Ông Bà Cha Mẹ cùng tất cả pháp giới chúng sanh được nương nhờ công Đức này tốc thoát mê đồ siêu sanh về cõi an lành, quý Thầy hướng dẫn hàng Phật tử chúng con được về thắp nén tâm hương tại Đài tưởng niệm Tổ Quốc Ghi Công các Anh hùng chiến sỹ đã hy sinh vì Tổ Quốc, tại Nghĩa Trang Hàng Dương- Nghĩa Trang Côn Đảo, viếng thăm mộ Cô Võ Thị Sáu, và những điểm tâm linh, tại Côn Đảo, Vũng Tàu và được chư Tôn Đức hướng dẫn về thăm khu Du Tích Bảo Tàng Côn Đảo, các trại giam…, 
Tưởng niệm về công ơn trời biển của các bậc tiền bối đã Anh Dũng hy sinh dành độc lập tự do cho Tổ  Quốc…
Trở về đất liền Vũng Tàu, chư Tôn Đức hướng dẫn hàng Phật tử chúng con về cúng dường Trường Hạ: Phật Học Đại Tòng Lâm, cúng dường Trường Hạ : Chùa Kiên Linh, Xã Hoà Long, Tp Bà Rịa,  Vũng Tàu,Chùa Phước Long, Xã Long Phước, Tp Bà Rịa , Vũng Tàu, Trường Hạ Tịnh Thất An Lạc, trên núi Bồng Lai, 

Tin và ảnh
Phật tử Quang Hồng