Phật Giáo Gia Lai: BTS Phật giáo huyện Chư Sê họp triển khai Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản PL 2567- DL2023

Hôm nay ngày 15/05/2023 ( nhằm ngày 26 / 4 /Quý Mão), tại văn phòng BTS Phật giáo huyện Chư Sê họp về Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản PL 2567- DL2023.

Tham dự và chứng minh có: TT. Thích Giác Duyên - Chứng minh BTS Phật giáo huyện Chư Sê;  ĐĐ. Thích Quảng Phước - Trưởng BTS Phật giáo huyện Chư Sê, cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện Chư Sê và các Phật tử.


Mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày Đấng Đạo sư thị hiện ở đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư Thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bản sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội.

Chính vì thế, BTS Phật giáo huyện Chư Sê họp bàn về Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản PL 2567- DL2023 cụ thể như: Mỗi đơn vị đại diện 20 Phật tử mang băng rôn, lồng đèn phát cho các gia đình Phật tử treo trước nhà cúng dường Phật Đản, các Tự viện báo cáo và đưa ra phương hướng các hoạt động Phật sự khoá tu, khóa tu mùa hè cho các em học sinh sinh viên, Khoá tu Phật thất 7 ngày 7 đêm, tại từng Tự viện tiếp tục phát huy chương trình từ thiện, ngày rằm tháng tư Chùa Mỹ Thạch phát cơm hộp từ thiện, chương trình cúng dường trường hạ PL2567- ĐL 2023...


Buổi họp kết thúc trong sự nhất chí cao và hoan hỷ của đại chúng.

Ban TT – TT tỉnh Gia Lai