Kỷ năng xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo

Lợi nhuận, trục lợi gây nên sự khủng hoảng truyền thông Phật giáo, một bộ phận kẻ xấu đã tận dụng khai thác ở lĩnh vực mạng xã hội với hình thức cá nhân tham gia mạng xã hội, tự do phát tán những hình ảnh thiếu chân thật mang tính chất xuyên tạc.


Kỷ năng xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo

Đại đức Thích Tâm Hải – Phó Tổng Thư ký báo Giác ngộ


Ngày 4/01/2018, ngày thứ 3 của khóa tập huấn truyền thông Phật giáo – nghiệp vụ thư ký. Ban tổ chức cung thỉnh Giảng sư tại Tòa báo Giác Ngộ giảng dạy cho học viên.

Đại đức Thích Tâm Hải khái niệm thông tin (communication) là quá trình chia sẽ thông tin, một kiểu tương tác xã hội trong đó ít nhất có hai tác nhân tương tác lẫn nhau, chia sẽ các qui tắc và tính hiệu chung, ở dạng phức tạp hơn, các thông tin trao đổi liên kết người gửi và người nhận, sử dụng các phương tiện để truyền tải một cách linh hoạt, nếu không linh hoạt trong phản ảnh sẽ gây ảnh hưởng khủng hoảng truyền thông. Là một phương tiện hoằng pháp hết sức đa dang, hoằng pháp đã được truyền tải thông qua truyền thông, nhưng đó là một thách thức dễ sinh ra việc khủng hoảng.

 

Với thời đại thông tin thì bất đầu từ sự mâu thuẩn giữa giá trị đạo đức truyền thông và hành vi của một cá thể mang yếu tố độc, lạ, hiếm, v.v…hoặc lợi dụng vào Phật giáo, cá nhân hoặc tập thể không thiện cảm với Phật giáo gây nên  khủng hoảng truyền thông hiện bây giờ về góc độ Phật giáo gây cho đại đa số quần chúng hiểu nhằm về cái đẹp trong Phật giáo thời bây giờ.

 

Lợi nhuận, trục lợi gây nên sự khủng hoảng truyền thông Phật giáo, một bộ phận kẻ xấu đã tận dụng khai thác ở lĩnh vực mạng xã hội với hình thức cá nhân tham gia mạng xã hội, tự do phát tán những hình ảnh thiếu chân thật mang tính chất xuyên tạc. Muốn khắc phục được sự khủng hoảng truyền thông đối Phật giáo bây giờ, mỗi cá nhân Tăng ni – Phật tử phải luôn phát huy cái giá trị đạo đức Phật giáo, làm được vậy sẽ không có những thành phần xấu xuyên tạc được Phật giáo.

Xử lý như thế nào? Khi khủng hoảng truyền thông Phật giáo mỗi cá nhân phải định tĩnh, phán đoán khoanh dùng sự kiện khi xãy ra, kiểm tra các trang mạng đăng tải và đối tượng gây ảnh hưởng. 

 

Xử lý điều tra, lắng nghe người xung quanh về một vấn đề khủng hoảng, nắm hết tin tức có ảnh hướng đến Phật giáo hay không? Chấn an dư luận bằng cách, chọn kênh phát ngôn chính thức về truyền thông và xác định lập trường viết những thông tin phản bát bằng những thông điệp giải thích vụ việc khi xãy ra khủng hoảng. Những bất cặp những thông tin mà mất nét đẹp của người tu sĩ thời bấy giờ, khi đã lấy lại những thông tin đẹp của Phật giáo từ đó chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm.

Với Phật giáo chúng ta phải cũng cố Tăng đoàn, giáo dục hoằng pháp về quan điểm văn hóa đạo đức Phật giáo hướng dẫn dẫn Phật tử hộ trì đúng Chánh pháp. Đăng tải những bài viết của tác giả đúng chức năng tạo nên sức mạnh của truyền thông qua các mạng xã hội nâng nét đẹp hợp lý vào khế cơ khế lý của nhà Phật. Quan trọng muốn xử lý khủng hoảng truyền thông bằng ngôn ngữ đặt thù của Phật pháp – Ái ngữ, xử lý kịp thời, khủng hoảng sẽ leo thang. Xử lý khủng hoảng phải bằng phương pháp tiên quyết thái độ căn bản cho mọi ứng xử trong quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông bằng tâm Chân thành.