Thơ Văn Thiền

Thiền sư và Bò cạp

Thơ Văn Thiền
Theo truyền thống tu tập của Phật giáo Nhật Bản, sau khi các thiền sinh trải qua ba tháng tu hành, thiền sư bắt đầu thử những thói quen về cách ứng xử của thiền sinh. Qua sự quan sát cách ứng xử trong đời sống hàng ngày, vị thiền sư có thể biết được trình độ tâm linh và sự tiến triển của học trò.   Các thiền sinh được hướng dẫn dạo chơi trong vườn Thiền, hòa nhịp sống với cảnh thiên nhiên, với  núi, sông, suối, cây cỏ, hoa lá. Mỗi người được tự do tiêu khiển theo ý thích riêng, người thích lội sông, người thích chơi trên sỏi, người thích trầm tư, hoặc ngồi trên cỏ, v.v…

Xem thêm

VÔ THƯỜNG CŨNG HAY!

Thơ Văn Thiền
Vì tất cả đều do nhân duyên, nên tất cả là vô ngã, bởi vô ngã nên đổi thay vô thường. Nhưng ta đau khổ không phải bởi vô thường, vì vô thường là quy luật vận động. Ta đau khổ bởi những thứ đều vô thường mà ta muốn nó thường. Vì vậy vô thường cũng có tích cực của nó. Có quy luật vận động mới có sự phát triển, người ngu hoá khôn, người tội thành thánh....

Xem thêm

Thầy ..!

Thơ Văn Thiền
Tâm tư của người đệ tử kính dâng thầy

Xem thêm