Trăm năm vẹn nghĩa vợ chồng 

Trăm năm vẹn nghĩa vợ chồng 
*
Đời mình chọn lối đi chung
Tim hoà nhịp đập thở cùng trăng sao
Đời mình gắn bó biết bao!
Buồn vui mặn ngọt ôi chao! Là tình
*
Giờ đây cha mẹ chúng mình
Hai bên là một hiếu tình vẹn đôi
Thương nhau cau bổ hoà vôi
Tương giao kính trọng ly bôi chúc mừng
*
Đôi ta muối mặn cay gừng
Dù nghèo dù khó chưa từng bỏ nhau
Vợ chồng thương trước thương sau
Thương luôn được cả những câu vụng về
*
Đôi ta đã hẹn với thề
Tình lam đã có, hôm nay tình hồng
Con nay Hiểu Phật trong lòng
Thì xin phát nguyện gieo trồng thiện căn
*
Đời này cố gắng làm ăn
Mái nhà vun đắp nghĩa ân nguyện đền
Đời này cố gắng vững bền
Chí tâm hướng phật tạo nên Phước lành
*
Đời này cố gắng để giành
Ba phần mình hưởng một phần cho đi
Đời này cố gắng phát huy
Răng Long đầu bạc tạc ghi trong lòng.
 *
Thầy Quang Hướng tặng 2 con Sỹ-Linh
Hôm nay ngày 14/10/ năm đinh dậu 1/12/2017 tại Chùa Bửu Nghiêm chư tôn Đức đã chứng minh cho lễ hằng thuận, nên vợ nên chồng của hai Huynh Trưởng GĐPT Bửu Nghiêm.