Phật Giáo Gia Lai: Trường Trung Cấp Phật học tỉnh Gia Lai triển khai cho Tăng Ni sinh học môn Pháp Luật Tôn Giáo.

Sáng nay, ngày 18/1/2021 (nhằm ngày 06/12 năm Canh Tý), Trường Trung Cấp Phật học tỉnh Gia Lai triển khai cho Tăng Ni sinh học môn Pháp Luật Tôn Giáo. Môn học do giảng viên Trần Nam Trung - Giảng viên trường Chính Trị giảng dạy với thời lượng 45 tiết theo quy định của Ban Tôn Giáo chính phủ.
 

 
Nội dung cần trao đổi với môn Pháp luật Việt Nam gồm 05 bài, cụ thể:
 - Bài 1: Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 - Bài 2: Những vấn đề chung về pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam.
 - Bài 3: Một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 - Bài 4: Quy định của pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo.
 - Bài 5: Pháp luật đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

 

 
Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.