Phật Giáo Gia Lai: TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC GIA LAI TỔ CHỨC THI HỌC KÌ

Chiều ngày 20/8/2020 ( 2/7/ Canh Tý) Trường Trung Cấp Phật Học Gia Lai tổ chức kì thi học kì 2 năm 2 Khoá III niên khoá (2018-2021).
Quang lâm chứng minh tham dự có HT. Thích Tâm Tường - Hiệu trưởng Trường TCPH Gia Lai, cùng chư Tôn đức Ban giám hiệu, Ban giám thị và 40 Tăng Ni sinh đang theo học tại trường.
Khai mạc kì thi chư Tôn đức Ban Giám hiệu yêu cầu Tăng Ni sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, và các biện pháp phòng dịch bảo vệ sức khỏe xuyên suốt kì thi. Kì thi diễn ra từ 20-25/8-2020.( Ngày 2 đến ngày 7 tháng bảy năm Canh Tý). Vì lí do dịch bệnh Co-Vid nên trường tạm dừng hoạt động từ tháng giêng đến tháng 4 Âm lịch và học bù trong mùa hạ PL.2564.
Trường TCPH Gia Lai hiện đang đào tạo 40 Tăng Ni sinh chủ yếu khu vực Tây Nguyên. Chương trình học bám sát chương trình Ban Giáo Dục trung ương đề ra. Sau ki thi Tăng Ni sinh được nghỉ hè khoảng gần một tháng. Trường dự kiến khai giảng học kì mới vào ngày 21/9/2020.
Ban TT-TT PG Tỉnh Gia Lai