Phật Giáo Gia Lai: Trường TCPH Tỉnh Gia Lai Khai Giảng Năm 3 Khóa III (2018-2021).

      Sáng ngày 21/9/2020 (5/8/canh Tý) Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Gia Lai khai giảng năm thứ 3 khoá III (2018-2021).
      Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Trí Thạnh - thành viên HĐCM, Chứng Minh BTS; HT .Thích Từ Vân - ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật Giáo tỉnh Gia Lai; HT Thích Tâm Tường - hiệu trưởng trường TCPH, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật Giáo tỉnh, Chư Tôn đức Ban Giám Hiệu trường TCPH, Tăng Ni Sinh học viên và quý phật tử bảo trợ.
      Tại buổi lễ, HT. Thích Từ Vân có lời khuyên răn Tăng Ni sinh phải rèn luyện đạo hạnh và phẩm chất cao quí của người đệ tử Phật để góp phần xây dựng sự an lạc, hạnh phúc cho mình và cho mọi người; Cố gắng thực tập thiền định mỗi ngày để trưởng dưỡng thân tâm thanh tịnh, điềm tĩnh và sáng suốt góp phần cho sự học tập đạt kết quả tốt; Ứng dụng, thực hành những kiến thức Phật pháp và thiền định đã tu học để phát triển kỹ năng và trí tuệ nhằm giúp cho người con Phật thoát khỏi sự tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, tiến lên con đường giác ngộ, giải thoát. Nhân dịp nầy, Hoà thượng cảm niệm công đức của Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ, Ban Bảo trợ,... đã góp phần to lớn trong việc đào tạo Tăng Ni trẻ.
      Trường có 39 Tăng Ni sinh đang theo học. Kết thúc năm 2 có 14 Tăng Ni đạt thành tích giỏi , 14 Tăng ni sinh thành tích khá và 11 tăng ni trung bình.
      Nhà trường đào tạo theo chương trình Ban Giáo Dục Phật Giáo, có học thêm 2 môn Pháp Luật Việt Nam và Lịch Sử Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo Dục và Ban Giáo Dục Phật Giáo đề ra.
      Một số hình ảnh ghi nhận được: 


Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.