Phật Giáo Gia Lai:Thường Trực BTS Họp Bàn Công Tác Tổ Chức Đại Giới Đàn 2020

Sáng ngày 09.03.2020 (16.02. Canh Tý), chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã quang lâm văn phòng Ban Trị sự tỉnh, 04a Sư Vạn Hạnh, Tp. Pleiku tham dự cuộc họp nhằm thảo luận công tác tổ chức Đại Giới Đàn tại tỉnh nhà vào năm 2020.
Quang lâm chứng minh tham dự có: HT. Thích Trí Thạnh - TV HĐCM TƯ GHPGVN, Chứng minh BTS PG Tỉnh Gia Lai; HT. Thích Giác Thành - Chứng minh BTS PG Tỉnh Gia Lai; HT. Thích Tâm Tường - Chứng minh BTS PG Tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân - UV Thường trực HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Như Trí - Trưởng BTS Huyện Đăk Pơ; TT. Thích Trí Yên - Phó trưởng ban kiêm Trưởng BTS huyện Ayunpa; TT. Thích Giác Tâm - Phó trưởng ban kiêm Trưởng BTS huyện Chưpah; TT. Thích Giác Duyên - Phó trưởng BTS GHPG tỉnh; TT. Thích Trí Thức - Trưởng BTS huyện Mang Yang; ĐĐ. Thích Quảng Phước - Phó trưởng ban kiêm Trưởng BTS huyện Chư Sê, cùng chư Tôn đức Ban Thường trực , chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh.


Chủ trì cuộc họp: HT.Thích Từ Vân- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng điểm lại tình hình chung và đánh giá cao những thành tựu của các Đại Giới đàn do Ban Trị sự tỉnh nhà đã tổ chức trong thời gian qua. Hòa thượng mong muốn chư Tôn đức trong cuộc họp tích cực thảo luận, góp ý kiến để kiện toàn thành phần nhân sự và thống nhất việc tổ chức Đại Gới đàn gồm: Danh xưng, thời gian, địa điểm và đặc biệt là thành phần nhân sự của Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, các Ban chuyên trách và Chức sự Đạo tràng.  
Theo đó cuộc họp đã thống nhất chọn danh xưng của Đại Giới đàn là “CAM LỘ GIÁC ĐẠO”; Thời gian tổ chức: Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 11 năm 2020 (16 – 21 tháng 9 năm Canh Tý); Địa điểm tổ chức: 1. Chùa Minh Thành (chư Tăng), 2. Chùa Bửu Sơn (chư Ni). Cuộc họp đã thống nhất cung thỉnh thành phần nhân sự của Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, các Ban chuyên trách và Chức sự Đạo tràng của Đại Giới đàn.  

Sau khi thống nhất tất cả các ý kiến, Hoà Thượng chứng minh đã ban lời sách tấn chư Tôn đức tăng ni cùng nhau nổ lực hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị để Đại Giới đàn được thành tựu viên mãn.  
Trước khi cuộc họp kết thúc, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự đúc kết các nội dung đã được cuộc họp nhất trí và đề nghị các ban đã được phân công chuẩn bị thật tốt các nội dung về việc tổ chức Đại Giới đàn. Hòa thượng tán dương tinh thần hoan hỷ và tích cực của chư Tôn đức cùng Phật tử và tuyên bố bế mạc cuộc họp

 
Tin: Ban TT TT PG Gia Lai