Phật Giáo Gia Lai: Thư Tán Thán Ban Trị Sự

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Gia Lai

Tổ Đình Minh Quang
 

Thư Tán Thán Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai
 

Kính bạch: Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử và các Mạnh Thường Quân.

Thời gian vừa qua mưa lớn kéo dài làm nhiều tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế...thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Với tinh thần từ bi “Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai chung tay hướng về nhân dân tỉnh miền Trung”. BTS tỉnh đã là cầu nối để nhận đóng góp tịnh tài, tịnh vật từ Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và các Mạnh Thường Quân.

Với tư cách là Thành viên HĐCMTƯGHPGVN. Tôi xin tán thán công đức đến Chư Tôn đức BTS tỉnh Gia Lai, Chư Tôn đức Tăng Ni các Tự viện, Phật tử và các Mạnh Thường Quân đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật gần 2 tỷ đồng để ủng hộ cho nhân dân miền Trung. Đặc biệt là Thượng Tọa Thích Giác Tâm – Phó BTS tỉnh cùng Đoàn đã không ngại khó, ngại khổ trực tiếp trao quà từ thiện đến tay bà con các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão. Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

Một lần nữa, tôi thành tâm tán thán công đức của quý vị. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, sức khỏe và Phật sự viên thành.

                                                                          Kính thư

                                                                         Hòa thượng Thích Trí Thạnh