Phật Giáo Gia Lai: Tạm Hoãn Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo PL.2564

      HT.Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, ngày 22 -8 - 2020 đã ký văn bản thông báo tạm hoãn tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo.
      Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lây lan nhiều nơi trong thời gian gần đây, BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai quyết định tạm hoãn và dời thời gian tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo PL.2564 như sau: Thời gian: 27-4 đến ngày 2-5- 2021 ( nhằm ngày 16 đến ngày 21 -3 năm Tân Sửu). Địa điểm và chương trình kế hoạch tổ chức, phát hành, thu nhận hồ sơ thọ giới không thay đổi.
     ( Theo thông báo số 44/TB-BTS ngày 26-05-2020 của BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai). Hết hạn nhận hồ sơ ngày27-3-2021. Giới tử Tăng Ni tập trung về địa điểm thợ giới vào ngày 26/4/2021 ( nhằm ngày 15/3/Tân Sửa).
      Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai kính thông báo đến Chư Tôn Giáo phẩm, giới tử Tăng Ni đã đăng ký tại Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Đạo được biết vào hoan hỷ thông cảm.
      Thành kính tri ân!
Ban TT-TT PG Tỉnh Gia Lai