Phật Giáo Gia Lai: Lễ Tự tứ Mãn hạ của BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Sáng nay, ngày 9 tháng 7 năm Kỷ Hợi ( nhằm 9/8/2019 ) tại Chùa Bửu Thắng (Số 04A Sư Vạn Hạnh, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai) BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã làm lễ Tự tứ cho chư Tăng hành giả An cư trong tỉnh.

Chứng minh Pháp sự có: HT.Thích Từ Hương - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Thanh Liên - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Thông Đạt - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Trí Thanh - Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Giác Tâm - Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư Tôn đức các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


 

Tại buổi lễ, chư Tăng đã tác pháp Tự tứ theo truyền thống. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Nhằm để sách tấn thêm cho chư Tăng trước khi về lại trú xứ tiếp tục thực hành Phật sự, hoằng pháp lợi sanh, HT.Thích Thông Đạt đã có lời đạo từ trong buổi lễ Tự tứ, nhắc nhỡ chư Tăng sau khi mãn hạ về lại bổn tự, mỗi người một việc, ít được gần gũi để cùng tu tập nên cần phải chánh niệm tỉnh giác, giữ gìn giới luật và cần phải cố gắng nổ lực hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Ban Trị sự và chư Tôn đức Đại Tăng đã giao phó, nhằm giúp cho Phật giáo tỉnh nhà ngày một phát triển.


 

Sau đây là một vài hình ảnh tại buổi lễ:


 
Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.