Phật Giáo Gia Lai: Lễ nhập Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Định.

Vào lúc 19h00 ngày 31/10/2020 (nhằm ngày 15/09 năm Canh Tý), tại chùa Minh Thành (Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Định tân viên tịch nhập Kim quan.

Quang lâm chứng minh và tham dự cóHT. Thích Từ Hương - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Trí Giác - Chứng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Thông Đạt - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT. Thích Tâm Mãn - Uỷ viên HĐTS - Phó ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; cùng chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Trí Định - Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Gia Lai - Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai - Nguyên Ủy viên Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai - Nguyên Phó Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền tỉnh Pleiku - Viện chủ chùa Minh Thành đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 06 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2020 (15 tháng 9 năm Canh tý). Trụ thế: 91 năm, Hạ lạp: 48 năm.


 


 

Lễ nhập Kim quan được tổ chức theo nghi thức truyền thống Phật giáo Bắc tông. Sau khi nhục thân Hòa thượng được nhập Kim quan, Môn đồ pháp quyến đã làm lễ thọ tang. Tang lễ được cử hành trong 4 ngày 31/10/2020 đến 03/11/2020 (nhằm ngày 15-18/09 năm Canh Tý).

Lễ nhập quan cử hành vào lúc 19 giờ 00 ngày 31/10/2020 (15 tháng 9 năm Canh Tý).

Lễ viếng bắt đầu từ 08 giờ ngày 01/11/2020 (16 tháng 9 năm Canh Tý).

Lễ Truy niệm cử hành vào lúc 08 giờ ngày 03/11/2020 (18 tháng 9 năm Canh Tý) và sau đó cung tống Kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Minh Thành, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:


 


 


 


 


 






 









 




 


 


 








 


 


 




 

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.