Phật Giáo Gia Lai: Lễ Khai Đại Hồng Chung Chùa Phước Thành.

“Chuông chùa cảnh tỉnh người trần thế
Đem đến an vui cho mọi nhà”.

Sáng ngày 20/03/2020 (nhằm ngày 08/02 năm Tân Sửu), Sư cô Thích Nữ Tịnh Tâm -Trụ trì chùa Phước Thành, thôn Ia Sik, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã trang nghiêm tổ chức lễ khai Đại Hồng Chung và Trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Thanh Liên - Chứng minh BTS GHPGVN  tỉnh Gia Lai; HT. Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT. Thích Giác Tâm, TT. Thích Trí Thanh - Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT. Thích Quang Phúc - Phó Ban Trị sự kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; Đại Đức Thích Đồng Giải - Trưởng Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Gia Lai cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đồng tham dự.Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã nói lên ý nghĩa và công đức của việc đúc chuông và tán thán công đức của Sư cô Trụ trì đã cùng chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương đã xây dựng lên ngôi Già lam và đúc Đại Hồng chung để bà con có nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hoá tâm linh, sớm tối Phật tử tới chùa tụng kinh, lễ Phật, thỉnh chuông sẽ làm thức tỉnh Phật tánh, từ bỏ tham, sân, si trong mỗi con người.

Đi vào nghi thức khai lễ, Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương, bạch Phật và quang lâm về phía Đại Hồng Chung để thực hiện nghi thức sái tịnh và khai chuông.
 
 

Toàn thể hội chúng trang nghiêm thành kính trong lời kinh tiếng kệ, HT. Thích Thanh Liên đánh những tiếng chuông mở đầu cho tiếng chuông ngân vang nơi chùa Phước Thành, nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo pháp xương minh, thế giới thanh bình, người người an vui, hạnh phúc; cầu siêu cửu huyền thất tổ sớm được siêu sinh Phật quốc.
 

Từ đây tiếng chuông chùa Phước Thành tiếp tục ngân lên, làm cho mọi chúng sanh khi nghe tiếng chuông đều thức tỉnh với câu kệ :

“ Tiếng chuông ngân vang pháp giới

Tối tăm núi thiết đều nghe

Nghe trần, thanh tịnh, viên thông

Muôn loài hết mê, tỏ ngộ.
 

Nghe tiếng chuông, phiền não sạch

Trí tuệ lớn, Bồ đề tăng

Lìa tù ngục, thoát lửa hầm

Nguyện thành Phật, độ chúng sinh.”


 

Sau phần nghi thức khai Đại Hồng Chung là lễ Trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ và cúng dường Trai Tăng.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên hội chúng.

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.