Phật Giáo Gia Lai: Lễ An vị Phật và cúng dường Trai Tăng tại chùa Phước Viên.

Vào lúc 7h30 ngày 04/11/2020 (nhằm ngày 19/09 năm Canh Tý), tại chùa Phước Viên (xã H`Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trang nghiêm tổ chức lễ An vị Phật và cúng dường Trai Tăng.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Thanh Liên - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; ĐĐ. Thích Quảng Phước - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai - Trưởng BTS GHPGVN huyện Chư Sê - Trụ trì chùa Mỹ Thạch, chùa Phước Viên; Đại Đức Thích Đồng Giải - Trưởng Ban TT-TT GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trụ trì chùa Vạn Phật; ĐĐ. Thích Nhuận Nhàn - Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Gia Lai; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử về tham dự.

Chương trình lễ An vị Phật tại chùa Phước Viên như sau:

7h00': Chư Phật tử thiện nam tín nữ vân tập.

7h30': Cung đón chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm, chào mừng quý quan khách.

8h00': Khóa lễ Diễn Tịnh Cầu An (Tụng kinh Phổ Môn).

9h30': Lễ Cúng Phật, Sái Tịnh chư Tôn, Thánh tượng Phật, Bồ Tát.

10h30': Lễ cúng dường Trai Tăng.

11h00': Mời chư quan khách và chư Phật tử thiện nam tin nữ dùng cơm chay.

12h00': Chỉ tịnh.

13h30: Lễ cúng Mông Sơn Thí Thực Cô Hồn và lễ phóng sanh.

15h30': Lễ Ngũ Bách Danh (lạy 200 lạy Phật).

19h00': Lễ Ngũ Bách Danh (tiếp 300 lạy).

21h00': Đạo Tràng hoàn mãn.

Được sự gia trì của Tam Bảo, sự phát tâm của quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa, sau gần ba năm phát tâm kiến lập ngôi Tam Bảo. Chùa Phước Viên cũng đã tạm hình thành; thời gian qua Bổn tự đã cung thỉnh chư Tôn Thánh tượng: Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Chuẩn Đề, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp…. an trí trên các Ban thờ.
Tại buổi lễ, chư Tôn thiền đức Tăng Ni đã thực hiện nghi lễ an vị Tôn tượng chư Phật trong Đại hùng bảo điện: Niêm hương bạch Phật, sái tịnh… theo nghi thức truyền thống.

Trong không khí hoan hỷ của tứ chúng, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Trai đường chứng minh lễ tác pháp cúng dường Trai Tăng hồi hướng Phật sự viên thành.

Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ vô biên của chư Tôn thiền đức chứng minh, và sự an lạc của những thiện nam tín nữ Phật Tử hiện diện.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.