Phật Giáo Gia Lai: Lễ An vị Bảo tượng Đức Bồ tát Quán Thế Âm tại Tịnh xá Ngọc Nguyên.

Ngày 4/11/2020 (nhằm ngày 19/09 năm Canh Tý), tại Tịnh xá Ngọc Nguyên đã trang nghiêm tổ chức lễ An vị Bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm và chương trình Hoa đăng cúng dường Đức Bồ tát nhân ngày Khánh đản.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Giác Hiền - Phó BTS kiêm Trưởng Ban Văn Hoá PG tỉnh Gia Lai; ĐĐ.Thích Giác Liêm - Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Gia Lai - Trưởng BTS GHPG VN huyện Ia Grai; ĐĐ.Thích Giác Nhường - Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Văn hoá tỉnh Đăk Nông; ĐĐ.Thích Giác Khánh - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng; Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên - Trưởng Quản sự Ni Giới GĐIII - Trú trì Tịnh xá Ngọc Trung; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Mở đầu buổi lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Đại hùng Bảo điện niêm hương bạch Phật và sái tịnh Bảo tượng Quán Thế Âm Bồ tát lộ thiên được tôn trí trong khuôn viên Tịnh xá.

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã nêu lên hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, Ngài từ bi thị hiện, cứu khổ ban vui cho khắp cả chúng sanh: “Chúng ta cung kính, tôn thờ hình tượng Đức Phật, Bồ tát để hằng ngày chiêm ngưỡng tướng hảo tốt đẹp của Ngài, để hằng ngày, chúng ta hành trì, tu tập theo lời dạy của chư Phật để luôn được an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Thần lực của Đức Phật, của Bồ tát Quán Thế Âm, châu biến khắp cả mười phương pháp giới, luôn tìm tàng trong hư không. Tâm của chư Phật là tâm thanh tịnh, từ bi, hỷ xã, giác ngộ và giải thoát. Nếu tâm của chúng ta thanh tịnh, sự thành tâm một cách tuyệt đối thì chúng ta sẽ cảm nhận được từ trường, sự gia hộ của chư Phật, Bồ tát. Chúng ta thờ Phật là để luôn được học tập theo lời dạy, công hạnh của Ngài, để chuyển hóa thân tâm của chúng ta ngày càng tinh tiến, tốt đẹp và thánh thiện hơn. Hằng ngày, chúng ta đốt một nén nhang và niệm danh hiệu trước bàn thờ Đức Phật, Bồ tát để nguyện rằng sẽ luôn siêng năng, tinh tấn trong công việc, luôn vui vẻ, hòa kính, hỷ xã, bao dung đối với tất cả mọi người, qua đó còn để quán xét lại chúng ta đã làm được bao nhiêu điều an vui, lợi ích cho mình và cho mọi người. Cứ quán xét như thế, lần lần tâm thức của chúng ta sẽ được chuyển hóa, sẽ được hướng thiện và cũng sẽ được an vui, giác ngộ, giải thoát ”.

Nhân ngày lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm, Ban tổ chức đã trang nghiêm cử hành lễ Hoa đăng nhằm cầu nguyện cho tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Ánh sáng của ngọn nến sẽ được thắp sáng từ đôi tay chư Tôn thiền đức, sau đó tuần tự trao ánh sáng đến quý thiện nam tín nữ Phật tử tại đạo tràng.

Những ngọn nến lung linh được thắp sáng giữa màn đêm u tịch, xóa tan đi bóng tối vô minh đang ngự trị giữa cuộc đời. Cầm ngọn nến trên tay, chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử hướng lòng về Mẹ hiền Quán Thế Âm. Sau đó, chư Tôn đức cất từng bước chân uy nghiêm, thiền hành giữa màn đêm u ám, ánh sáng ấy cứ tiếp tục nối dài, nối dài ….Những ngọn nến tượng trưng cho ánh hào quang từ bi và trí tuệ của đức Bồ tát Quán Thế Âm. Dòng ánh sáng ấy cứ tiếp nối, tiếp nối trong đêm dài tĩnh mịch, mang bao lời nguyện cầu ước hẹn, mang bao tình thương mến dâng tặng cho cuộc đời.

12 lời nguyện lớn của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm:

1. Nam mô hiệu Viên Thông, danh Tự Tại, Quan Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện.

 Được xưng tặng là "Hiểu biết đầy đủ", "Thông dong hoàn toàn", Ngài đem pháp tu hành mà khuyên độ khắp cùng.

2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quan Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.

Ở trong một niệm tâm được tự tại vô ngại, Ngài nguyện thường ở biển phương Nam (Nam Hải) để cứu độ chúng sanh.

3. Nam mô trú Ta Bà U Minh giới Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện.

Luôn luôn ở cõi Ta Bà và cõi U Minh, Ngài cứu độ kẻ nào kêu cầu tới Ngài

4. Nam mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.

Trừ khử loài tà ma, yêu quái, Ngài có đủ sức cứu người gặp nguy hiểm.

5. Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện.

 Ngài lấy nhành dương liễu dịu dàng nhúng vào nước ngọt mát trong cái bình thanh tịnh để rưới tắt lửa lòng của chúng sanh.

6. Nam mô Đại Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện.

Thương xót người đói và sẵng lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, tất cả đều coi như nhau.

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.

Đêm ngày đi khắp đó đây để cứu giúp chúng sanh ra khỏi các sự tổn hại, Ngài nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh.

8. Nam mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện.

Nếu ai quay về núi hướng nam mà hết lòng cầu nguyện thì dầu có bị gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi

9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải, Quan Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.

Dùng phép tu hành để làm chiếc thuyền, Ngài đi cùng trong biển khổ để độ hết chúng sanh.

10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.

Nếu ai cầu nguyện và tu hành theo Ngài chỉ dẫn, khi rời bỏ xác thân này thì sẽ có phướng dài đi trước, tàng lọng quý giá theo sau, để rước về Tây Phương.

11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện.

Ở cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngày đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó.

12. Nam mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện.

Được thân hình nghiêm trang không ai so sánh được với Ngài, ấy là kết quả của sự tu theo mười hai lời nguyện lớn ấỵ

Quán Âm, nguyện lớn, vào đời,

Tùy duyên cứu khổ, rải ban phước lành.

Nương theo Bồ tát Quán Âm,

Thấy mình thể nhập, cũng y như Ngài.

Tay cầm bình nước tịnh bình,

Tay cầm nhành liễu ung dung vào đời.

Cam lồ chan rải khắp nơi,

Vui tươi mát mẻ chúng sinh muôn loài.

Quán Âm thị hiện vào đời,

Giúp người thoát khổ, an vui lâu dài.

Nam mô Đại Từ, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.