Phật Giáo Gia Lai: Khóa Tu Phật Thất Lần Thứ 3 Tại Chùa Vạn Phật

          Để giúp cho những Phật tử tại gia có điều kiện thuận lợi cắt bớt trần duyên, đến chùa tu tập hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, nhất tâm niệm Phật, chứng nghiệm sự an lạc trong giáo pháp của Phật. Chùa Vạn Phật ( Tp. Pleiku) tổ chức khóa tu Phật thất và thọ trì Bát Quan Trai Giới từ ngày mùng 18 – 24 tháng 5 năm Canh Tý (8-14/ 7/ 2020), với sự tham gia tu tập của hơn 200 phật tử.
Sáng sớm ngày 18/5/ Canh Tý, Đại Đức Thích Đồng Giải - Trưởng Ban Tổ chức, trụ trì Chùa Vạn Phật cùng chư Tôn đức đã Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và truyền giới Bát Quan Trai Giới cho toàn thể đạo tràng.
.

Chiều cùng ngày, Đạo tràng thành tâm cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Phước - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh Gia Lai quang lâm thuyết giảng đề tài “ Bát Quan Trai Giới”
1. Không được sát sanh
2. Không được trộm cướp
3. Không được dâm dục
4. Không được nói dối
5. Không được uống rượu
6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ
8. Không được ăn quá giờ ngọ 
Phật thất cũng có thể xem là đoản kỳ xuất gia và cũng là một dạng biến thể của Bát quan trai giới. Bát quan trai giới là hành giả phát nguyện tu trong 1 ngày 1 đêm. Còn Phật thất thì thời gian tu tập trong suốt 7 ngày 7 đêm. Đoản kỳ xuất gia là một loại hình thức xuất gia ngắn ngày, suốt trong thời gian 7 ngày ở tại chùa, người cư sĩ tại gia cố gắng tu tập giống như đời sống phạm hạnh của người tu sĩ xuất gia.
Căn cứ theo kinh A Di Đà : “Nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm không loạn, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết tâm không điên đảo liền được vãng sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà”.
Đây là lần thứ 3 khoá tu Phật thất tổ chức tại Gia Lai đã tạo ra một sinh khí tu học mới, từng bước đưa Phật tử vào trong khuôn khổ nề nếp của sự tu tập, thể hiện được sự trang nghiêm thanh tịnh. 
Tin : Ban TT-TT PG Gia Lai