Phật Giáo Gia Lai: Chư Tăng Kiết Giới An Cư

        Sáng nay 17/4 Nhuận/ Canh Tý, chư Tăng đã vân tập về chùa Bửu Thắng(TP. Pleiku) để kiết giới an cư trong ba tháng.
Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Thanh Liên - Chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Từ Vân - Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai; TT. Thích Tâm Mãn - Phó ban Thường trực BTS Phật Giáo Tỉnh Gia Lai; TT . Thích Giác Tâm; TT. Thích Trí Thanh - Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, cùng chư Tôn thiền đức Tăng trong tỉnh.
Sau khi tác lễ đối thú an cư, chư Tăng đã tác pháp Yết-ma, xướng giới tướng của nội ngoại giới và khai chuông bảng.
Hoà Thượng Thích Từ Vân phổ biến nội quy an cư và thông báo ngày15 và 30 ÂL hàng tháng chư Tăng sẽ tập trung Bố Tác.
Trong suốt ba tháng hành giả sẽ được chư tôn đức trong Ban Chức sự giảng dạy về giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản,...nhằm thể hiện tinh thần lục hòa, trang bị cho chư Tỳ-kheo trẻ những kiến thức trên các công tác Phật sự.

 
Một số hình ảnh ghi nhận được :
Ban TT-TT PG Tỉnh Gia Lai