Phật Giáo Gia Lai: Ban Hoằng pháp & Ban TT-TT Phật giáo tỉnh thông báo tổ chức lễ Kính mừng ngày Đức Phật thành đạo PL.2565-DL.2022.

Thực hiện theo Công văn số: 002/HĐTS-VP1 V/v tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trang nghiêm, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã thống nhất cho Ban Hoằng pháp & Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh Gia Lai thông báo tổ chức lễ Kính mừng ngày Đức Phật thành đạo PL.2565 – DL.2022 trong vòng 03 ngày 8,9,10/01/2022 (nhằm ngày 6,7,8/12 năm Tân Sửu) dưới hình thức trực tuyến qua Zoom Meeting (ID: 675 895 7333. Mật khẩu: 9999).

Chương trình lễ Kính mừng ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo PL.2565 – DL.2022 diễn ra như sau:

Ngày Thứ nhất: Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Gia Lai.

Ngày 08/01/2022 (06/12/Tân Sửu).

Sáng 8h - 10h: Thọ trì Kinh Phổ Môn.

Chiều: 14h - 16h00: Thọ trì Kinh Phổ Môn.

Tối: 18h 30 - 19h30: Lễ Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo - Hoa đăng.

19h30: Đại đức Thích Lệ Liên. Thuyết giảng: Người đệ tử Phật quán chiếu về những ân nghĩa lớn trong cuộc đời của mình.

Ngày Thứ hai: Chùa Vạn Phật.

Ngày 09/01/2022 (07/12/Tân Sửu).

Sáng: 8h - 11h00: Thọ trì Kinh Chuyển Pháp Luân.

Chiều: 14h - 16h: Lễ Quy y -  Thọ trì Kinh Chuyển Pháp Luân.

Tối: 19h00: Lễ Kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo - Hoa đăng - Ngồi thiền.

20h00: Đại đức Thích Đồng Giải. Thuyết giảng: Hướng dẫn cách ngồi thiền và xả thiền.

Ngày Thứ ba: Chùa Mỹ Thạch.

Ngày 10/01/2022 (08/12/Tân sửu).

Sáng: 8h - 11h00: Thọ trì Kinh Dược Sư - Lễ Quy y.

Chiều 14 - 15h00: Thọ trì Kinh Di Đà - Thí thực.

Tối: 19h00: Đại đức Thích Quảng Phước. thuyết giảng: Ý nghĩa Đức Phật thành đạo.

21h:  Hoàn mãn.

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.