LỄ KHAI KHÓA HỌC BẬC TRÌ – ĐỊNH CỦA PHÂN BAN GĐPT TỈNH GIA LAI

 

Sau khi nhận Quyết định công nhận thành phần nhân sự Phân ban GĐPT tỉnh Gia Lai. Chiều cùng ngày (13/05/2018), cũng tại Văn phòng BTS tỉnh hội Phật giáo Gia Lai, Phân ban Tổ chức khai khóa học bậc Trì – Định dành cho các Đoàn sinh thuộc các đơn vị trên khắp địa bàn tỉnh.

Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT tỉnh – Đại đức Thích Nhuận Đạo quang lâm chứng minh tham dự cũng như sẽ là Giáo thọ phụ trách khóa học. Ngoài ra còn có Huynh Trưởng Nguyễn Tường Vinh – Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Gia Lai cùng các anh chị Huynh trưởng trong Phân ban cũng đều tham dự.

Buổi lễ với hơn 40 học viên tham gia khóa học. Tại buổi lễ, Đại Đức trưởng ban nói lên niềm thao thức làm sao để sự nghiệp giáo dục trong hệ thống GĐPT được đào tạo một cách bài bản, chuyên sâu, để củng cố thêm kiến thức căn bản làm nền tảng vững chắc cho quá trình học tập và tuyên truyền giáo lý. Đồng thời, khích lệ tinh thần các học viên tham gia đầy đủ các buổi học xuyên suốt trong 2 năm đối với bậc Trì và 3 năm đối với bậc Định.

Khi tham gia GĐPT, các Đoàn sinh khi phát nguyện làm Huynh trưởng sẽ trải qua các khóa học dài hạn Kiên – Trì – Định – Lực tương đương với các trại huấn luyện Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang – Vạn Hạnh. Hệ thống giáo dục trong Phật giáo luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là bồi dưỡng kiến thức cho hàng Thanh thiếu niên Phật tử. Vì đây chính là những mầm non cho Phật pháp, những hoằng pháp viên tương lai trợ giúp chư Tăng truyền đạo vào đời.

Ban TTTT kính gửi đến một số hình ảnh :