Huyện ĐắkĐoa tổ chức Khoá tu Bát Quan Trai lần thứ 30.

Sáng ngày 16/11/2017 (nhằm ngày mùng 28.09. Đinh Dậu) tại Chùa Quảng Phước - xã Tân Bình - huyện ĐắkĐoa - tỉnh Gia Lai gần 100 tín đồ Phật tử gần xa trên địa bàn Huyện Đắk Đoa đã về tham dự khóa tu “Bát Quan Trai” lần thứ 30.


Bát Quan Trai giới là một phương pháp tu hành tích cực và thù thắng của người tại gia cư sĩ. Đời sống tại gia rất bận rộn phiền phức nhiêu khê do đó ít có thì giờ để tiến tu đạo hạnh một cách tích cực hầu tạo điều kiện giải thoát giác ngộ cho bản thân.

Bát Quan Trai, theo nghĩa đen chữ Hán, là tám điều kiêng cữ, như là tám cửa ải chận đứng các pháp bất thiện. Giới Bát Quan Trai chính xác được gọi là giới cận trụ; nghĩa là, sống gần đời sống xuất gia, gần chùa chiền, gần nơi thanh tịnh. Tập quen với đời sống thanh tịnh để thấy được giá trị.

 ĐĐ. Thích Đồng Giải - Trưởng Ban Hoằng Pháp Huyện Đắk Đoa

 

 Phật tử chúng ta ai cũng biết nghĩa hai chữ Hán Việt: Bát là tám, Quan là cửa, còn chữ “trai” hay “chay” nguyên chữ Phạn là Posadha, có nghĩa là khi đã qua giờ Ngọ (12 giờ trưa) thì không ăn nữa (hàm răng không va chạm, nhai đi nhai lại). Bát Quan Trai cũng còn gọi là Bát Trai Giới, Bát Chi Trai hay gọi tắc là Bát Giới (tám giới), có nghĩa là tám cửa ngăn cản không làm tội lỗi và nghĩa chính là không ăn quá Ngọ của người cư sĩ, tập tu trọn một ngày một đêm trong chùa. Ðức Phật chế ra Bát Quan Trai để cho hàng cư sĩ tại gia thực hành hạnh xuất gia, tập lần xuất gia thật sự.

Tám giới tức là tám điều quy định của nhà Phật, cũng chính là tám giới mà Phật tử sau khi đã thọ lãnh thì giữ không cho phạm, giới là làn ranh giữa thánh thiện va tội lỗi. Người tu Bát Quan Trai tức là người chuyên làm thiện trong suốt 24 giờ, tâm hồn của họ suốt 24 giờ không còn bị chi phối việc thế gian. Các vị đã vứt bỏ mọi việc ác, thân tâm không vi phạm; các vị phát nguyện sống gần gủi vi A La Hán, sống gần những vị Bồ Tát, giữ tròn đạo hạnh cùng với bạn lành.

Bát Quan Trai giới là một phương pháp tu hành tích cực và thù thắng của người tại gia cư sĩ. Đời sống tại gia rất bận rộn phiền phức nhiêu khê do đó ít có thì giờ để tiến tu đạo hạnh một cách tích cực hầu tạo điều kiện giải thoát giác ngộ cho bản thân

Giữ vững chơn truyền Bát Quan Trai

Phật xưa khai khóa tu một ngày

Chúng ta ghi nhớ lời thánh thiện

Quy hướng trời tây một đường nầy.