Gia Lai: Hội nghị Phổ biến pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

       Sáng nay ngày 06/10/2020, UBND tỉnh Gia Lai, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp Sở Nội vụ ( Ban Tôn giáo ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và triển khai môn học Lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam cho các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
       Tại buổi khai mạc có sự tham dự của: Bà Nguyễn Thị Định - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Ban Tôn Giáo Chính phủ; Ông Hồ Hải Tần - Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Gia Lai; Ông Đậu Văn Minh - Trưởng phòng An Ninh đối nội CA tỉnh Gia Lai; Ông Nguyễn Danh Xuân - Trưởng phòng Dân Vận các cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo Ban Dân vận tỉnh uỷ; Ông Siu Trung - Trưởng Ban Tổ chức - UBMTTQVN tỉnh Gia Lai và các nhà chức sắc, chức việc đại diện 5 Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm: Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Baha’i.
Sau lễ khai mạc, chính thức đi vào Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Định đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, các tôn giáo, từ đó tạo sự thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận ngoài xã hội; góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
       Theo đó, các nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung là Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan về tín ngưỡng, tôn giáo; quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và kiến thức quốc phòng, an ninh có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo.
       Một số hình ảnh ghi nhận được: 
Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai.