Đạo Tăng!


Tháng mười thời tiết mùa đông
Tuyết sương phủ kín dậu bông trước chùa
Sáng nay Chuông vọng theo Mùa
Tâm con mê ngủ Cửa lùa chặt then
*
Thức con bằng giọng ho hen
Thầy đi tiếng dép vang rền bốn phương
Đời thầy giờ giấc nghiêm thường
Am không tĩnh toạ, phố phường ngủ say
*
Con ngày hai buổi loay hoay
Sáng thì công việc chiều mây với trà
Đuổi theo hình bóng chớp tà
Để khi gà gáy, nghiêng mình lãng quên
*
Thầy ơi! Con gắng đổi thay
Công phu hai buổi dựng xây đời mình
Có chăng thời buổi an bình
Thiền môn phướn động*, tâm mình buông lơi?
*
Học thầy một chút thảnh thơi
Chín mươi vẫn giữ chẳng quên thiền hành
Học thầy theo những pháp lành
Ngày tu hai buổi, đã thành Đạo Tăng.
Ngày đông ngủ quên.
Quang Hướng
* Thiền môn phướn động: một hôm lục tổ Huệ năng đang giảng pháp. 2 vị tăng nhân cãi nhau chuyện phướn động hay gió động. Lục tổ phân xét Tâm 2 ông động.