Cáo Bạch: Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Định Tân Viên Tịch.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO  VIỆT NAM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH  GIA LAI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BAN TRỊ SỰ                                                      -----------------------------------

                                                    

          Số: 124 / CB – BTS                                           Gia Lai,  ngày 31 tháng 10 năm  2020

CÁO BẠCH

   Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng Môn đồ pháp quyến    

vô cùng kính tiếc báo tin


 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ ĐỊNH

  • Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Gia Lai;
  • Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai;
  • Nguyên Ủy viên Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai;
  • Nguyên Phó Tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Cổ truyền tỉnh Pleiku (cũ);
  • Viện chủ chùa Minh Thành.

  Sinh năm 1930 tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

  Viên tịch vào lúc 06 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2020 (15 tháng 9 năm Canh tý)

  Trụ thế: 91 năm, Hạ lạp: 48 năm.

Lễ nhập quan cử hành vào lúc 19 giờ 00 ngày 31/10/2020 (15 tháng 9 năm Canh Tý).

Lễ viếng bắt đầu từ 08 giờ ngày 01/11/2020 (16 tháng 9 năm Canh Tý).

Lễ Truy niệm cử hành vào lúc 08 giờ ngày 03/11/2020 (18 tháng 9 năm Canh Tý) và sau đó cung tống Kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Minh Thành, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Kim Quan được tôn trí tại chùa Minh Thành, 348 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 

                                             TM. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

                               Và Môn đồ pháp quyến

                            Trưởng Ban Tổ chức tang lễ
 

                                                  Hòa thượng Thích Từ Vân