Ban trị sự GHPGVN huyện Đak Đoa tổ chức khóa tu Bát Quan Trai lần thứ 29

Ngày 28 tháng 8 năm Đinh Dậu, khóa Tu Bát Quan Trai lần thứ 29 (Lần thứ 9 năm Đinh Dậu - 2017) được tổ chức tại Niệm Phật Đường Minh Chơn, xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa. Dù là xã vùng sâu vùng xa nhưng đã có 166 giới tử từ các chùa trong huyện vân tập về thọ giới tu tập. Đại đức Thích Đồng Năng, Trụ trì chùa Bửu Tâm truyền Giới Tu Bát Quan Trai.  Giảng sư Đại Đức Thích Đồng Giải,Trụ trì chùa Linh Sơn. Cùng Sư cô Minh Hồng, Sư cô Trung Tử hướng dẫn đạo tràng Tụng Kinh. Đây là hoạt động thường xuyên được duy trì và luân chuyển các chùa trên địa bàn huyện kể từ năm 2015 đến nay, được chư tôn đức Tăng, Ni Ban Trị Sự  khởi xướng và Phật tử hoan hỉ tham gia.