Ban HDGDPT

Phật Giáo Gia Lai: Gia Đình Phật Tử Linh Sơn Tỗ Chức Lễ Chu Niên Lần Thứ 58

Phật Giáo Gia Lai: Gia Đình Phật Tử Linh Sơn Tỗ Chức Lễ Chu Niên Lần Thứ 58

Ban HDGDPT TIN TỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Hôm nay, ngày 01/01 năm 2020 (nhằm ngày 7/12 năm Kỷ Hợi) tại chùa Linh Sơn, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. GDPT Linh Sơn tỗ chức lễ chu niên lần thứ 58.

Xem thêm

Album hình ảnh

Ni sinh trường TCPH Gia lai

Ni sinh trường TCPH Gia lai

Danh lam thắng cảnh Chùa Minh Thành

Danh lam thắng cảnh Chùa Minh Thành

Tỉnh Hội Gia Lai

Tỉnh Hội Gia Lai

Sớm Mai Minh Thành Tự

Sớm Mai Minh Thành Tự

Theo Dấu Chân Thầy

Theo Dấu Chân Thầy

Nhớ Về ĐỨC PHẬT

Nhớ Về ĐỨC PHẬT